Вино и Ракия

Качество и традиция от 120 години

ОТ МЕСТНОСТТА ПОД ВЕСЛЕШКО БЪРДО

Врачански мискет е средно зреещ, типично български винен сорт, виреещ най-благоприятно в района на Врачански Балкан. Именно там, в подножието на бърдо Веслец, се намира масивът с лозе сорт “Врачански мискет”, собственост на Врачанска Теменуга EООД. Насажденията са както стари – 35 год. , така и по-млади до 4 год., пренасадени за по-оптимално отглеждане, като посадъчният материал е с калеми от настоящият клон на сорта. Целият процес на отглеждане е много щадящ, което намалява добива на продукта, но увеличава качеството на гроздето. При достигане на технологична зрялост гроздето се бере ръчно и в касети, след което се избира най-подходящата технология за създаване на съответното вино.

Умереният климат и спецификите на тероара тук помагат да се създадат елегантни вина, известни с най-свежия плодов аромат в региона. Производството на вино от този сорт има традиции от над сто и двадесет години.